Om Företaget

HCCON AB är ett företag där målsättningen är att vara en rådgivare för våra kunder, så att byggnadskonstruktionen uppfyller alla kundens ställda krav på dels kvalité, men också på dess utseende och ekonomiska resurser.

För att få möjligheten att uppfylla vår målsättning, ser vi gärna att vi börjar arbeta med uppgiften redan i tidigt skede tillsammans med de övriga aktörerna.

Det var efter 25 år som byggnadskonstruktör, Henrik Carlsson, med erfarenhet av projektering kring det mesta från oljeplattformar till balkongräcken, startade sitt eget företag våren 2013. Sedan dess har företaget vuxit och haft flertal projekt runt omkring i Norden. Exempel på detta kan ni läsa under fliken Referensjobb.

HCCON AB huvuduppgift är att utföra beräkningar och ta fram konstruktionsritningar för byggprojekt. Vi jobbar även med projekteringsledning och tredjepartskontroll.

Vi har stor erfarenhet att arbeta med olika byggnadsmaterial som betong, stål, trä, aluminium och glas.