Referensjobb

Adventsvägen Kortedala, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus

Uppdragsgivare: Betonmast AD

Uppdrag: Projektering av allmän konstruktion samt underlag för Prefab. konstruktioner

Byggår: 2017/2018

Hesjaholten, Bergen

Nya balkonger för bostadsområde

Uppdragsgivare: Balkongentreprenören AS

Uppdrag: Projektering av betong och stålkonstruktioner

Byggår: 2018

Kv. Tankloket, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus

Uppdragsgivare: Betong & Prefab AB

Uppdrag: Projektering av Prefab. konstruktioner

Byggår: 2017

Villa, Båstad

Nybyggnad av privat villa

Uppdragsgivare: Privat

Uppdrag: Projektering av allmän konstruktion samt Prefab. konstruktioner

Byggår: 2016/2017

Fagerenga, Bodö

Nya balkonger för bostadsområde

Uppdragsgivare: Balkongentreprenören AS

Uppdrag: Projektering av betong och stålkonstruktioner

Byggår: 2017

Änggatan Älvängen, Ale kommun

Nybyggnad flerbostadshus

Uppdragsgivare: Betonmast AB

Uppdrag: Projektering av allmän konstruktion samt underlag för Prefab. konstruktion

Byggår: 2017

Berg Skole, Oslo

Nybyggnad av idrottshall till skolan

Uppdragsgivare: Asker Entreprenör AS

Uppdrag: Projektering av allmän konstruktion

Byggår: 2016/2017

Fageråsveien 21, Bergen

Nya balkonger för bostadsområde

Uppdragsgivare: Balkongentreprenören AS

Uppdrag: Projektering av betong och stålkonstruktioner

Byggår: 2016

Övre Ullern, Oslo

Nya balkonger och balkonginglasning för bostadsområde

Uppdragsgivare: Arqdesign byggprodukter AS

Byggår: 2016

Kv. Giganten

Arkitekt: Fredblad Arkitekter AB

Byggentreprenör: JANA Fastigheter AB

Uppdragsgivare: JANA Fastigheter AB

Byggår: 2015/2016

ICON

Arkitekt: Semrén & Månsson Arkitektkontor

Byggentreprenör: APP

Uppdragsgivare: Prefab System Syd AB

Uppdrag: Projekteringsledning samt kontroll av Prefab. stomme i stål och betong

Byggår: 2016/2017

Kv. Intellektet Linköping

Arkitekt: Varg Arkitekter, samt DinellJohansson AB

Byggentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggdnas AB

Uppdragsgivare: Prefab System Syd AB

Uppdrag: Projektering av Prefab. stomme i stål och betong

Byggår: 2016